برنامه اینترنتی نود

اخبار و ویدئوهای اختصاصی از ورزش کشور

پیشنهاد سردبیر

دوباره قلعه نویی و رحمتی و دوباره آشتی کنان

رویارویی استقلال و تراکتورسازی در یکی مانده به هفته آخر لیگ بار دیگر باعث شده تا حاشیه‌های بین رحمتی و قلعه نویی شروع شود.

به گزارش نود تی وی، یکشنبه هفته آینده رویارویی استقلال و تراکتورسازی منهای حساسیت های جدولی از یک بعد دیگر هم حساس است و آن روبرو شدن قلعه نویی و رحمتی با هم است که باعث شده اطرافیان این دو تحرکاتی را آغاز کنند.
در حالی که روح رحمتی و قلعه نویی از برخی جریانات بی خبر است اما برخی اطرافیان این دو بحث آشتی کنان آنها را دوباره مطرح کرده اند و وقتی این مسئله به گوش هر دو رسیده واکنش منفی نشان داده اند.
در این شرایط نه رحمتی تمایلی برای بهبود روابطش با قلعه نویی دارد و نه قلعه نویی می تواند رفتارهای رحمتی را فراموش کند و حتی اگر مراسمی برگزار شود نیز مانند آشتی کنان های دایی و کریمی، نمادین خواهد بود.

دیدگاه کاربران