برنامه اینترنتی نود

اخبار و ویدئوهای اختصاصی از ورزش کشور

پیشنهاد سردبیر

صعود تیم ایتالیایی خواهان طارمی به سري آ

تیم خواهان طارمی به سری آ صعود کرد تا زمزمه حضور در این تیم بیشتر شنیده شود.

به گزارش نود تی وی، تیم فوتبال کوروتونه که خواهان مهدی طارمی مهاجم تیم پرسپولیس است به لیگ سری آ صعود کرد.
این تیم که امسال برای اولین بار به سری آ صعود کرده مدتی است که مکاتباتی با مدیر برنامه های طارمی انجام داده و حتی شنیده می شود که پیش قراردادی هم برای او ارسال کرده است.
البته طارمی اعلام کرده برای رفتن به این تیم باید مبلغ قرارداد بیشتری به او پیشنهاد شود و به همین دلیل طرفین زمان خواسته اند تا در این باره بیشتر فکر کنند.

دیدگاه کاربران