برنامه اینترنتی نود

اخبار و ویدئوهای اختصاصی از ورزش کشور

پیشنهاد سردبیر

جدیدی: حاضرم برای تبلیغ نماز در خیابان های شهر پشتک هم بزنم

عباس جدیدی گفت: اگر جوانانمان را دوست داریم باید بدانیم که در دل دوست به صد حلیه رهی باید کرد.

عباس جدیدی در صحن شورای شهر تهران گفت: امروز تمام حرف من به جوانان عزیز کشورم این است که ای جوان! اگر من، روزی قهرمان کشور شدم، به برکت نماز بود و اگر تو هم می خواهی قهرمان و افتخارآفرین باشی نمازت را بخوان و به آن توجه کن.
وی افزود: اعتقاد دارم که برای سربلندی و اعتلای جوانان کشور باید هرکاری کرد و من حاضرم برای اینکه جوان های کشورم عاشق و پذیرای نماز باشند، در خیابان های این شهر پشتک هم بزنم. اگر جوانانمان را دوست داریم باید بدانیم که در دل دوست به صد حلیه رهی باید کرد.
جدیدی تاکید کرد: زمانی که جنگ شروع شد، همه مردم اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، پیر و جوان ، کارمند و کارگر به پا خاستند و رهسپار جبهه های نبرد حق علیه باطل شدند اما امروز، آنچه هولناکتر از جنگ آن روزها است، شبیخون فرهنگی دشمن است. شبیخونی که بدون هرگونه سر و صدا اهدافی را که از بیست سال پیش برای آن تعیین کرده اند، دنبال می کند.

دیدگاه کاربران