برنامه اینترنتی نود

اخبار و ویدئوهای اختصاصی از ورزش کشور

پیشنهاد سردبیر

آقامحمدی، رییس اتحادیه فوتبال ایران شد

علی آقا محمدی اولین رییس اتحادیه فوتبال ایران دوباره به پست خود بازگشت.

به گزارش نود تی وی، امروز انتخابات اتحادیه فوتبال برگزار شد و در آن علی آقا محمدی ر با ۲۷ رای به عنوان رییس این اتحادیه انتخاب شد.
در این انتخابات عزیز محمدی و احمدرضا براتی از شرکت در انتخابات انصراف دادند تا آقا محمدی ریاست اتحادیه فوتبال را به مدت ۳ سال در اختیار بگیرد.
همچنین علی محمد  مرتضوی با ۱۹ رای به عنوان دبیر کل اتحادیه فوتبال انتخاب شد و عبدالرحیم فرید با ۱۹ رای به عنوان خزانه دار انتخاب شد.

 

 

 

 

دیدگاه کاربران